magsasakas.


« a saudade pode apertar, mas nada o vento poderá levar ♥ »